• Hịch tướng sĩ -

Hịch tướng sĩ
    Nhận     

Nhà xuất bản: 

Đánh giá:    (4 lượt)

Ebook: Miễn phí

Số trang:  35 trang

Khổ sách:  Chưa cập nhật

Ebook:  1,5 MB (PDF)

Tháng 12 năm 1284, đại binh Thoát Hoan tiến đánh Chi Lăng. Thế giặc mạnh, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn buộc đưa quân chạy về Vạn Kiếp.

Tại Vạn Kiếp, Hưng Đạo Vương hiệu triệu 20 vạn quân, và thảo Dụ chư tỳ tướng hịch văn - thường gọi là Hịch tướng sĩ, khuyên răn tướng sĩ học tập và rèn luyện võ nghệ, binh thư, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ 2.

Bên cạnh bản dịch thơ quen thuộc, ebook Hịch tướng sĩ còn có bản diễn Nôm, bản dịch thơ song thất lục bát và đặc biệt hơn cả, ebook Hịch tướng sĩ gửi tới quý độc giả bản dịch tiếng Anh vô cùng độc đáo.
Thân mời quý độc giả cùng đón đọc.

Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI