• Đại Nam quốc sử diễn ca - Quyển 1: Từ Hồng Bàng đến Tiền Lê -

Đại Nam quốc sử diễn ca - Quyển 1: Từ Hồng Bàng đến Tiền Lê
    Nhận     

Nhà xuất bản: 

Đánh giá:    (2 lượt)

Ebook: Miễn phí

Số trang:  109 trang

Khổ sách:  Chưa cập nhật

Ebook:  2,96 MB (PDF)

Bản Đại Nam Quốc sử diễn ca hiện tại là bản đã từng được in bằng chữ La-tinh từ lâu và được tái bản nhiều lần. Đến nay phiên bản sách giấy đã không còn lưu hành trên thị trường.

Sách tóm tắt các việc lớn xảy ra trong nước ta, từ thời Hồng Bàng đến cuối đời Nguyễn Tây Sơn, rút từ các tập Đại Việt sử ký toàn thư, Lê sử lục biên,... Đặc điểm là dùng văn nôm và riêng thể lục bát, mục đích để cho mọi người dễ đọc và dễ ghi nhớ nhằm phổ thông kiến thức lịch sử của dân tộc, chứ không mang tính chất khảo cứu.

Sách đề cập đến các đời vua đã đánh lui ngoại xâm mà lên ngôi (Trưng Vương, Bố Cái Phùng Hưng, Ngô Quyền, Lê Hoàn, Lê Lợi, Nguyễn Huệ); đã thống nhất đất nước rồi lên ngôi (Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Ánh). Còn Lý, Trần, Hồ, Mạc thì hoặc lợi dụng cơ hội, hoặc tự tạo cơ hội mà lên ngôi.
MỤC LỤC
Tựa
Dẫn
Lời thuật
Phần thứ nhất - Thời kỳ mở nước (Thế kỷ 20 - thế kỷ 2 trước Giê Su)

 • Đoạn thứ nhất: Nhà Hồng Bàng (2870 - 258 trước Giê Su)
 • Đoạn thứ hai: Nhà Thục (258 - 207 trước Giê Su)
 • Đoạn thứ ba: Nhà Triệu (207 - 111 trước Giê Su)

Phần thứ hai - Thời kỳ chống Bắc thuộc (Thế kỷ 2 trước Giê Su - thế kỷ 10)

 • Đoạn thứ tư: Nhà Hán và Hai Bà Trưng (111 trước Giê Su - năm 43 sau Giê Su)
 • Đoạn thứ năm: Giao châu trong thời Bắc thuộc (năm 43 - năm 544)
 • Đoạn thứ sáu: Nhà Tiền Lý (năm 544 - năm 605)
 • Đoạn thứ bảy: Nền đô hộ của nhà Đường (903 - 907)

Phần thứ ba - Thời kỳ xây dựng độc lập và thống nhất (Thế kỷ thứ 10)

 • Đoạn thứ tám: Nhà Hồ (năm 906 - năm 907)
 • Đoạn thứ chín: Nhà Đinh và nhà Tiền Lê (967 - 1009)

  Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
 • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI