• Việt Nam danh tướng -

Việt Nam danh tướng
    Nhận     

Nhà xuất bản: 

Đánh giá:    (2 lượt)

Ebook: Miễn phí

Số trang:  23 trang

Khổ sách:  Chưa cập nhật

Ebook:  15,36 MB (PDF)

Thầm nghĩ: Ở về buổi phong trào mới mẻ này, mà lại là về phong trào sách vở, thì những nhà ưu thế mẫn thời, những nhà văn sĩ trứ danh, ai cũng huơ ngọn bút ái quốc để truyền bá cái tư tưởng cao xa, để diều dắc đồng bào lên con đường văn minh tấn bộ! Mừng thay cho vận mạng nước nhà, song trái lại, buồn thay cho buổi hậu vận tương lai. Vì sao lại mừng? Vì sao lại buồn? Xin giãi: Mừng là vì hiện giờ ở xứ ta nảy sinh chẳng biết bao nhiêu những sách vở và tiểu thuyết. Buồn là vì những nhà văn sĩ ở nước ta, hiếm vị viết sách vì nghĩa vụ, vì tấm lòng ái quốc, phần đông là vì bá danh lợi. Than ôi! Những vị ra viết sách hoặc viết tiểu thuyết là những nhà nhiệt tâm ái quốc, lấy bút làm gươm, lấy văn chương làm khi giải để nâng đỡ cái trình độ của dân, trên đối với bốn ngàn năm tổ quốc, dưới đối với hai mươi lăm triệu đồng bào thế thì một nhà tác giả là một nhà có quan hệ cho quốc gia, có phần lớn lao cho xã hội.
Thẩm xét: Nước Việt Nam ta tuy là một nước chịu quyền bảo hộ của nước Pháp song lẻ hồn nước vẫn còn tỉnh táo, lẻ đâu cứ một giất mộng hồn, không người đánh tỉnh? Song tức vì dân ta trước kia rất nên lầm lộn, truyện sử nước mình không xem, chỉ xem những chuyện Tàu, nào là Tam quốc, Tây du, chớ chẳng chịu học hỏi những truyện sử nhà mình, có nhiều người cũng da vàng máu đỏ, cũng con Tiên cháu Rồng, mà thử hỏi họ: nào ai là ông tổ sáng lập nước nhà, nào ai là bực anh hùng chí sĩ cạnh tranh với Tàu; thì chỉ bơ ngơ báo ngáo, chẳng biết đâu mà trả lời; nghĩ có buồn chăng? Những nhà độc giả ở nước ta thì như thế, còn những nhà tác giả thì thường dùng những câu văn nhảm nhí, những dọng nỉ non phú trầm, để siêu lòng những bạn mây xanh, để đánh đố tinh thần người phụ nữ! Than ôi! Độc giả cũng thế, mà tác giả cũng thế, biểu sao hồn nước chẳng lu lờ, đồng bào chẳng ám muội?
Hôm nay tôi chẳng quản sức kém tài hèn, câu văn sơ siễn lượm lặt những câu văn rơi thừa và soạn những lịch sử của các đấng vỉ nhơn anh kiệt, chép thành quyển sách nhỏ nhen này, mong rằng đồng bào Việt Nam nên biết lịch sử của các bực anh hung chí sĩ nước Việt nam, cho khỏi mang câu Mồ cha chã khóc, khóc đống mối, mồ mẹ chả khóc, khóc bối bòng bong.

Nay kính,
Năm Mậu Thìn, ngày Giáp Tuất
Soạn giả cẩn chí


MỤC LỤC

 • Tên các nhà vua Nguyễn
 • Câu chuyện cấm đạo
 • Hai chị em bà Trưng
 • Quan tả quân Lê Văn Duyệt
 • Giặc Ngụy Khô
 • Hậu quân Vỏ Tánh
 • Nguyễn Huỳnh Đức
 • Phan Thanh Giảng

  Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
 • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI