• Việt Nam sử lược -

Việt Nam sử lược
    Nhận     

Nhà xuất bản: 

Đánh giá:    (5 lượt)

Ebook: Miễn phí

Số trang:  585 trang

Khổ sách:  Chưa cập nhật

Ebook:  18,27 MB (PDF)

Việt Nam sử lược - một tác phẩm kỳ công của học giả Trần Trọng Kim, tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1920 bằng chữ quốc ngữ và được tái bản nhiều lần sau đó.

Tập sách hệ thống lại toàn bộ lịch sử nước Việt kéo dài từ họ Hồng Bàng cho đến thời Pháp thuộc với văn phong ngắn gọn, súc tích sẽ giúp bạn đọc dễ dàng hiểu hơn về lịch sử nước nhà.

MỤC LỤC

Quyển I
Thượng cổ thời đại
Chương I - Họ Hồng Bàng
Chương II - Nhà Thục
Chương III - Xã hội nước Tàu
Chương IV - Nhà Triệu

Quyển II
Bắc thuộc thời đại
Chương I - Bắc thuộc lần thứ nhất
Chương II - Trưng vương
Chương III - Bắc thuộc lần thứ hai
Chương IV - Nhà Tiền-Lý
Chương V - Bắc thuộc lần thứ ba
Chương VI - Sự kết quả của thời đại Bắc thuộc

Quyển III
Chương I - Nhà Ngô
Chương II - Nhà Đinh
Chương III - Nhà Tiền Lê
Chương IV - Nhà Lý
Chương V - Nhà Lý (tiếp theo)
Chương VI - Nhà Trần (thời kỳ thứ nhất)
Chương VII - Giặc nhà Nguyên (I)
Chương VIII - Giặc nhà Nguyên (II)
Chương IX - Nhà Trần (thời kỳ thứ hai)
Chương X - Nhà Trần (thời kỳ thứ ba)

Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI