TIN XEM NHIỀU

  • Di sản thế giới tại Việt Nam - Tập 1 -

Di sản thế giới tại Việt Nam - Tập 1
    Mua     

ISBN:  978-604-1-00314-9

Nhà xuất bản:  Trẻ (03/2012)

Đánh giá:    (3 lượt)

Ebook: 29.500 đ

Số trang:  284

Trọng lượng sách giấy:  320 gram (Bìa mềm)

Ebook:  6,83 MB (PDF)

Di sản thế giới tại Việt Nam là bộ sách giới thiệu các di sản thế giới tại Việt Nam do tác giả Bùi Đẹp soạn giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo khi tìm hiểu về các di tích vật thể và phi vật thể, các danh nhân văn hóa... của nước nhà.

Tập 1 giới thiệu đến bạn đọc các di sản nhân tạo: Quần thể di tích Cố Đô Huế; Thánh địa Mỹ Sơn; Phố cổ Hội An; Hoàng thành Thăng Long; Thành nhà Hồ.

  • nhuphuongsj

    | 22/02/2013 vào lúc 8:43 GMT+7

    Dù đã đến các di sản này rồi nhưng nếu không đọc cuốn sách này, có lẽ tôi đã bỏ qua nhiều kiến thức rất đắt. Những ai chuẩn bị đến thăm viếng những nơi này hay đã đến những nơi đó rồi như tôi đều nên tìm hiểu thử.

Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG Bộ DI SảN THế GIớI TạI VIệT NAM