• 40 bộ đề trắc nghiệm Tiếng Việt 2 -

40 bộ đề trắc nghiệm Tiếng Việt 2
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá gốc: 21.500 đ

Giá bán: 14.000 đ

Số trang:  110

Ebook:  6,47 MB (PDF)

Sách gồm 40 đề thi dùng để kiểm tra, đánh giá học sinh lớp 2 bao gồm:
10 đề ôn tập và kiểm tra giữa học kì 1;
10 đề ôn tập và kiểm tra cuối học kì 1;
10 đề ôn tập và kiểm tra giữa học kì 2;
10 đề ôn tập và kiểm tra cuối học kì 2.
Trong mỗi bộ đề, bao gồm 4 dạng trắc nghiệm: Trắc nghiệm Đúng - Sai, trắc nghiệm lựa chọn, trắc nghiệm điền khuyết và trắc nghiệm ghép đôi. Mỗi dạng đều có từ 4 đến 10 ý nhỏ giúp giáo viên có thể ra đề phù hợp với học lực của học sinh. Sách là tài liệu tham khảo dành cho giáo viên và học sinh tiểu học.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG 40 Bộ đề TRắC NGHIệM
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI