• 40 bộ đề trắc nghiệm Tiếng Việt 5 -

40 bộ đề trắc nghiệm Tiếng Việt 5
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    (15 lượt)

Giá gốc: 20.000 đ

Giá bán: 14.000 đ

Số trang:  98

Ebook:  0,86 MB (PDF)

Việc sử dụng câu hỏi trắc nghiệm trong các đề thi hiện đang được rất nhiều người quan tâm, bởi để thiết kế được một đề thi trắc nghiệm đảm bảo được chất lượng, giúp giáo viên đánh giá đúng được thực tế học tập của học sinh thì không phải đơn giản. Để giúp giáo viên và các chuyên viên ra đề thi trắc nghiệm ở tiểu học có thêm một tài liệu tham khảo trong việc thiết kế các đề thi trắc nghiệm môn Tiếng Việt 5, chúng tôi xin được giới thiệu "Bộ đề trắc nghiệm môn Tiếng Việt 5" cùng bạn đọc.

Sách gồm 40 đề thi dùng để kiểm tra, đánh giá học sinh lớp 5 bao gồm:

10 đề ôn tập và kiểm tra giữa học kì 1; 10 đề ôn tập và kiểm tra cuối học kì 1; 10 đề ôn tập và kiểm tra giữa học kì 2; 10 đề ôn tập và kiểm tra cuối học kì 2. Trong mỗi bộ đề, bao gồm 4 dạng trắc nghiệm: Trắc nghiệm Đúng - Sai, trắc nghiệm lựa chọn, trắc nghiệm điền khuyết và trắc nghiệm ghép đôi. Mỗi dạng đều có từ 4 đến 10 ý nhỏ giúp giáo viên có thể ra đề phù hợp với học lực của học sinh.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG 40 Bộ đề TRắC NGHIệM