Hà Nội - Cõi đất, con người
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá gốc: 138.000 đ

Giá bán: 86.000 đ

Số trang:  490

Khổ sách:  16x24 cm

Ebook:  5,19 MB (PDF)

Hà Nội - Cõi đất, con người gồm những bài nghiên cứu của nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc về những trầm tích văn hóa, lịch sử của mảnh đất Thăng Long và những bài viết về cuộc đời, tính cách của một số danh nhân tiêu biểu đã gắn bó cuộc đời mình với mảnh đất ngàn năm văn hiến này.

  • vtoanneo

    | 07/04/2013 vào lúc 8:47 GMT+7

    Muốn biết về Hà Nội, cách tốt nhất là tìm đến ""nhà Hà Nội học"" Nguyễn Vinh Phúc. Bằng những bài viết nhẹ nhàng, sâu lắng, cuốn sách là tập hợp những cảm nhận đầy ""Hà Nội"" về văn hóa, con người, lịch sử vùng đất cố đô.

Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG Bộ Hà NộI
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Nguyễn Vinh Phúc
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI