• Kể chuyện danh nhân Việt Nam - Tập 5: Danh nhân quân sự Việt Nam - Lê Minh Quốc

Kể chuyện danh nhân Việt Nam - Tập 5: Danh nhân quân sự Việt Nam
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá gốc: 30.000 đ

Giá bán: 37.000 đ

Số trang:  206

Khổ sách:  14,5x20,5 cm

Ebook:  6,3 MB (PDF)

Nguyễn Trãi từng khẳng định trong Bình Ngô đại cáo: "Từ Đinh, Lê, Lý, Trần xây nền độc lập; cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương. Dẫu cường nhược có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có"

Trải qua 4000 năm văn hiến, đất Việt ta đã sản sinh ra biết bao nhân kiệt, lĩnh vực nào cũng có những con người ưu tú, đóng góp nhiều công lao to lớn.

10 tập sách, được tập hợp và biên soạn bởi tác giả Lê Minh Quốc sẽ là hàng trăm giai thoại, hàng trăm những chuyến "về nguồn" cùng tìm hiểu về những danh nhân đất Việt trên 10 lĩnh vực cụ thể nhất: tổ nghề, những người tiên phong, danh nhân văn hóa, khoa học, những nhà cải cách,...

Tập 5: Danh nhân quân sự Việt Nam

4000 năm văn hiến, hơn 2000 năm chìm trong kiếp nô lệ, luôn chịu sự dòm ngó của giặc phương Bắc, rồi đến cả thực dân, đế quốc phương Tây. "Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh". Và trong những cuộc đấu tranh ấy đã có biết bao người dũng, người trí, người tài cầm quân để muôn đời sau vẫn còn khiến mọi người khâm phục.

Đó là một Ngô Quyền làm dậy sóng Bạch Đằng giang, chôn vùi quân Nam Hán, đưa dân ta thoát kiếp đô hộ của phương Bắc.

Đó là một Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước.

Đó là một Lý Thường Kiệt với bài thơ Thần lừng lẫy trên sông Như Nguyệt;

Một Nguyễn Huệ bách chiến bách thắng;

Một Tôn Thất Thuyết khởi xướng cuộc Cần Vương,

18 câu chuyện, 18 nhà điều quân khiển tướng, cũng là 18 trang vàng vẻ vang trong lịch sử nước nhà.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.