• Năm câu hỏi quan trọng nhất đối với mọi tổ chức - Jim Collins, 

Năm câu hỏi quan trọng nhất đối với mọi tổ chức
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    (28 lượt)

Giá gốc: 27.000 đ

Giá bán: 31.000 đ

Số trang:  116

Ebook:  1,34 MB (PDF)

Trong cuốn sách này nhà quản trị học Peter F.Drucker cùng các đồng sự của mình sẽ giúp các nhà lãnh đạo, nhà quản lý và doanh nhân tìm được câu trả lời mang tính định hướng đối với 5 vấn đề tối quan trọng trong tổ chức hay công ty của họ: sứ mạng, khách hàng, giá trị, kế hoạch hành động của một tổ chức bất luận là phi lợi nhuận hay kinh doanh.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Jim Collins, Peter F.Drucker, Frances Hesselbein
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI