• Bệ phóng vào tương lai - Năng lượng & môi trường -

Bệ phóng vào tương lai - Năng lượng & môi trường
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    (11 lượt)

Giá gốc: 67.000 đ

Giá bán: 42.000 đ

Số trang:  362

Khổ sách:  16x24 cm

Ebook:  7,8 MB (PDF)

Nội dung bao gồm các loại năng lượng trên thế giới; các loại phong điện, thủy điện, nhiệt điện, năng lượng mặt trời, địa nhiệt...

Bên cạnh đó, sách cũng trình bày các vấn đề liên quan đến môi trường, tác động của con người đến môi trường và bảo vệ môi trường.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG Bệ PHóNG VàO TươNG LAI
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Nguyễn Đăng Khoa, Phạm Thu Hòa
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI