• Sổ tay Bí thư chi đoàn -

Sổ tay Bí thư chi đoàn
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    (18 lượt)

Giá gốc: 32.000 đ

Giá bán: 40.000 đ

Số trang:  170

Ebook:  2,43 MB (PDF)

Sổ tay bí thư chi đoàn trang bị những vấn đề cơ bản, những kinh nghiệm, nghiệp vụ cần thiết cho bí thư chi đoàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, sách được chia làm IV phần:

Phần I: Những vấn đề chung: chi đoàn - tế bào của tổ chức Đoàn, Nội dung và hình thức sinh hoạt chi đoàn, Lao động của người bí thư chi đoàn.

Phần II: Những nội dung công tác cơ bản của chi đoàn: công tác giáo dục, chính trị tư tưởng, tập hợp thanh niên, công tác thiếu nhi, phát triển quản lý đoàn viên; chi đoàn với việc thực hiện công trình thanh niên, chương trình rèn luyện đoàn viên, công tác xã hội, tham gia xây dựng Đảng.

Phần III: Nghiệp vụ bí thư chi đoàn: Lễ kết nạp đoàn viên, trao thẻ đoàn, trưởng thành đoàn, đại hội chi đoàn, soạn thảo văn bản.

Phần IV: Các tình huống về xây dựng đoàn.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI