• Triết học nhập môn - Triết học Đông phương (Tập 1) -

Triết học nhập môn - Triết học Đông phương (Tập 1)
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá gốc: 29.000 đ

Giá bán: 27.000 đ

Số trang:  284

Ebook:  1,38 MB (PDF)

Nội dung sách bao gồm những khái niệm triết học cơ bản và cách nhìn nhận sự vật của người phương Đông từ thời cổ đến nay.

  • nhuphuongnl

    | 10/06/2013 vào lúc 16:17 GMT+7

    Các vấn đề triết lý phức tạp được tác giả đặt trong mối tương quan với các sự kiện có thực nên tạo được sự thuyết phục và thông hiểu rất dễ dàng ở người đọc. Thêm vào đó, sách không chỉ lý giải hết giùm người đọc mà còn buộc người đọc phải tự suy ngẫm, tự kiến giải.

Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG Tủ SáCH TRIếT HọC
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Lưu Hồng Khanh
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI