• Danh tác thế giới dành cho thiếu nhi - Hoàng tử can đảm -

Danh tác thế giới dành cho thiếu nhi - Hoàng tử can đảm
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    (79 lượt)

Giá gốc: 17.000 đ

Giá bán: 10.000 đ

Số trang:  100

Ebook:  1,46 MB (PDF)

Gồm 7 câu chuyện về các hoàng tử, sách ca ngợi về sự thông minh, phê phán những thói hư tật xấu.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG Bộ DANH TáC THế GIớI DàNH CHO THIếU NHI
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI