• Tổ chức trò chơi lớn trong sinh hoạt thanh thiếu nhi -

Tổ chức trò chơi lớn trong sinh hoạt thanh thiếu nhi
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    (17 lượt)

Giá gốc: 23.000 đ

Giá bán: 15.000 đ

Số trang:  156

Ebook:  2,97 MB (PDF)

Nội dung sách trình bày những vấn đề cơ bản về việc tổ chức trò chơi lớn trong sinh hoạt thanh thiếu nhi: tổng quan về trò chơi lớn; khái niệm và giá trị của trò chơi lớn; công tác tổ chức, điều khiển, thiết kế và viết kế hoạch, chương trình trò chơi lớn. Bên cạnh đó là những kịch bản, chương trình tham khảo nhằm giúp các phụ trách Đội, cán bộ Đoàn, Hội, các tổ chức thanh thiếu nhi vận dụng tổ chức chơi cho đơn vị mình.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI