• Sử dụng hiệu quả sách giáo khoa tiếng Anh 9 -

Sử dụng hiệu quả sách giáo khoa tiếng Anh 9
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    (9 lượt)

Giá gốc: 31.000 đ

Giá bán: 22.000 đ

Số trang:  198

Ebook:  2,23 MB (PDF)

Sách hướng dẫn các em cách học môn tiếng Anh lớp 9 để đạt được hiệu quả cao nhất. Sách được chia thành 2 phần: Phần I: Trang bị và luyện tập kiến thức theo từng đơn vị bài học trong Sách giáo khoa tiếng Anh 9; Phần II: Các đề tham khảo giữa kỳ và cuối kỳ.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG Bộ SáCH Sử DụNG HIệU QUả SáCH GIáO KHOA TIếNG ANH
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI