• Di sản Hồ Chí Minh - 100 câu nói về dân chủ của Hồ Chí Minh -

Di sản Hồ Chí Minh - 100 câu nói về dân chủ của Hồ Chí Minh
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    (19 lượt)

Giá gốc: 14.500 đ

Giá bán: 25.000 đ

Số trang:  118

Khổ sách:  14x20 cm

Ebook:  0,87 MB (PDF)

Tập sách này gồm 4 phần: Phần I: 100 câu nói, 6 phạm trù; Phần II: Dân chủ - Di sản văn hóa Hồ Chí Minh; Phần III: Tư tưởng Hồ Chí Minh trong một số lĩnh vực thực tiễn; Phần IV: Thế hệ mới và 100 câu nói dân chủ Hồ Chí Minh. Tập sách này ra đời phù hợp với chủ trương của Đảng xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Những vấn đề dân chủ mà tác giả nêu ra như một tài liệu bổ ích cho người lãnh đạo, quản lý để hiểu hơn một mặt của tư tưởng Hồ Chí Minh: vấn đề Dân Chủ.

  • tri24

    | 02/06/2013 vào lúc 18:41 GMT+7

    Một đời luôn chọn con đường làm công bộc cho dân, một người công bộc được toàn dân kính trọng. Có đọc mới càng hiểu những lời Bác nói về dân chủ. Và càng đọc mới càng hiểu tấm lòng Bác lo cho dân là nhiều như thế nào.

Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI