• Cửa sổ tri thức - Tập 2 -

Cửa sổ tri thức - Tập 2
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    (54 lượt)

Giá gốc: 21.500 đ

Giá bán: 17.000 đ

Số trang:  194

Ebook:  1,08 MB (PDF)

Tiếp theo tập 1, Cửa sổ tri thức tập 2 bao gồm những câu hỏi đáp ngắn gọn về nhiều lĩnh vực khác nhau: lịch sử, văn hóa, văn học... giúp bạn đọc có thêm tư liệu và cập nhật những điều mà mình còn chưa biết.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG Bộ CửA Sổ TRI THứC
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Lê Trung Hoa
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI