Đời tươi thắm
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá bán: 34.900 đ

Số trang:  103

Khổ sách:  14x20 cm

Ebook:  1,38 MB (PDF)

Thẩm Thệ Hà là một nhà văn yêu nước nổi tiếng trên văn đàn văn học Việt Nam những năm kháng chiến. Ông được biết đến ngoài là một nhà thơ nổi tiếng, ông còn là một cây bút xuất sắc trong lĩnh vực văn xuôi, các tác phẩm của ông đa dạng về đề tài, nhưng nội dung truyền tải chủ yếu mang khuynh hướng cách mạng và cuộc sống của những tri thức làm cách mạng thời bấy giờ.

Đời tươi thắm viết về những lý tưởng cách mạng lớn lao của những thanh niên trí thức, đề cao tinh thần đấu tranh chống đế quốc của toàn dân, không phân biệt giai cấp, tôn giáo. Tuấn, nhân vật chính của truyện, từng có những mong ước trở thành một chiến sĩ tiền phong của nền văn nghệ cấp tiến. Cách mạng nổ ra, Tuấn cùng bạn là Trọng và nhóm bạn hữu tiếp tục hoạt động văn nghệ trong bối cảnh đất nước bị thực dân chiếm đóng. Qua lại nhà Trọng nhiều lần, tình cảm giữa Tuấn và Thúy đã nảy sinh. Nhưng với Tuấn, lý tưởng lại mạnh hơn tình cảm. Tuấn gác lại tình riêng để hòa mình vào cuộc đấu tranh của dân tộc.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Thẩm Thệ Hà
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI