• Trước tiên, hãy phá bỏ hết những lề thói tư duy thông thường -

Trước tiên, hãy phá bỏ hết những lề thói tư duy thông thường
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    (20 lượt)

Giá gốc: 82.000 đ

Giá bán: 112.000 đ

Số trang:  400

Ebook:  1,71 MB (PDF)

Quyển sách chứa đựng những bài học thật sinh động về thành tích và sự nghiệp cho các nhà quản lý ở mọi cấp độ, và tuyệt hơn cả là sách chỉ cho bạn cách áp dụng chúng và tình huống của riêng mình.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Marcus Buckingham, Curt Coffman
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI