• Di sản Hồ Chí Minh - Bác Hồ ở Thái Lan -

Di sản Hồ Chí Minh - Bác Hồ ở Thái Lan
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    (16 lượt)

Giá gốc: 16.500 đ

Giá bán: 11.000 đ

Số trang:  100

Khổ sách:  14x20 cm

Ebook:  0,92 MB (PDF)

Sách tập hợp các tư liệu, bài viết trích từ các sách, báo đã in nói về giai đoạn Bác Hồ sống và hoạt động ở Thái Lan, nhằm làm rõ hơn về chặng đường 30 năm bôn ba nước ngoài tìm đường cứu nước của Bác Hồ kính yêu.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI