• Di sản Hồ Chí Minh - Đời sống mới -

Di sản Hồ Chí Minh - Đời sống mới
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    (15 lượt)

Giá gốc: 7.500 đ

Giá bán: 9.000 đ

Số trang:  40

Khổ sách:  14x20 cm

Ebook:  0,99 MB (PDF)

Đời sống mới là tác phẩm được Bác viết vào thời điểm sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công để tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống mới. Sách thuộc bộ sách DI SẢN HỒ CHÍ MINH.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Tân Sinh (Hồ Chí Minh)
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI