• Chủ đề nghề nghiệp - Chuyện của chú đưa thư -

Chủ đề nghề nghiệp - Chuyện của chú đưa thư
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    (54 lượt)

Giá gốc: 7.000 đ

Giá bán: 5.000 đ

Số trang:  16

Ebook:  3,33 MB (PDF)

Chuyện giúp bé hiểu thêm về công việc của những người đưa thư cũng như trách nhiệm và tấm lòng của họ đối với công việc mình đang làm.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG Bộ CHủ đề NGHề NGHIệP
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Tú Quỳnh
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI