• Công tác tổ chức cơ sở Đoàn -

Công tác tổ chức cơ sở Đoàn
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    (18 lượt)

Giá gốc: 88.000 đ

Giá bán: 42.000 đ

Số trang:  381

Ebook:  3,93 MB (PDF)

Nhằm hệ thống hóa các văn bản về nghiệp vụ công tác Đoàn, tạo điều kiện cho cơ sở Đoàn nắm bắt các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Trung ương Đoàn và Thành Đoàn, năm 2006, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã biên soạn và phát hành bộ sách nghiệp vụ công tác Đoàn gồm 03 quỵển: Công tác đoàn viên, Công tác tổ chức cơ sở Đoàn và Nghiệp vụ công tác Văn phòng trong hệ thống Đoàn.

Bộ sách thể hiện việc đổi mới tổ chức và điều hành hoạt động thông qua hệ thống các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, giúp cho việc thực hiện công tác Đoàn hiệu quả hơn.

Quyển Công Tác Tổ Chức Cơ Sở Đoàn giới thiệu các văn bản về những vấn đề công tác xây dựng; tổ chức cơ sở Đoàn các khu vực và các kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu Quận - Huyện Đoàn và tương đương. Đây là quyển sách rất cần thiết cho các cơ sở Đoàn hệ thống một cách đầy đủ và tiện lợi trong việc chỉ đạo và thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đoàn.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI