• Hỏi đáp môn Kinh tế Chính trị Mác - Lênin -

Hỏi đáp môn Kinh tế Chính trị Mác - Lênin
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    (2 lượt)

Giá gốc: 21.000 đ

Giá bán: 48.000 đ

Số trang:  184

Ebook:  1,14 MB (PDF)

Để đáp ứng nhu cầu đổi mới việc dạy và học môn kinh tế chính trị Mác - Lênin trong xu thế đổi mới, khoa Giáo dục Chính trị Trường Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh tiến hành biên soạn lại tài liệu của môn học này dưới dạng hỏi đáp dựa theo chương trình chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành từ năm học 1991 -1992.

Ngoài ra sách còn bổ sung những tri thức kinh tế học hiện đại và những vấn đề mới của nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay và bổ sung những quan điểm mới của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội IX. Sách là tài liệu tham khảo cần thiết và tin cậy đối với tất các sinh viên và những người thích tìm hiểu về môn học này.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG Bộ HỏI Và đáP Về CáC MôN HọC
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI