• Công tác Đoàn viên -

Công tác Đoàn viên
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    (18 lượt)

Giá bán: 70.000 đ

Số trang:  270

Ebook:  3,07 MB (PDF)

Đây là quyển sách rất cần thiết cho các cơ sở Đoàn hệ thống một cách đầy đủ và tiện lợi trong việc chỉ đạo và thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đoàn, nhất là công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn thành phố.

Sách giới thiệu các văn bản về những vấn đề công tác Đoàn viên, phát triển đoàn viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú sang Đảng.... Sách do Thành Đoàn phát hành trong hệ thống Đoàn.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI