• Các trường phái tâm lý học trên thế giới -

Các trường phái tâm lý học trên thế giới
    Mua     

Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM

Đánh giá:    

Giá bán: 69.900 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  104

Khổ sách:  16x24 cm

Ebook:  4,21 MB (PDF)

Tâm lý học là môn học cơ sở nền tảng không thể thiếu trong khối kiến thức khoa học sư phạm. Chính vì vậy, tâm lý học là cơ sở quan trọng của các phương pháp giáo dục và dạy học trong nhà trường để phát triển tâm lý, hình thành và hoàn thiện nhân cách người học đáp ứng yêu cầu xã hội.

Tại Viện Sư phạm Kỹ thuật thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh, nơi đào tạo các giáo viên dạy nghề tương lai, môn tâm lý học nghề nghiệp là môn không thể thiếu trong chương trình đào tạo – nó là môn nghiệp vụ cơ sở quan trọng đầu tiên cho các môn nghiệp vụ tiếp theo. Vì vậy, tài liệu này được biên soạn nhằm giúp người học tìm hiểu sâu sắc và toàn diện hơn về các trường phái tâm lý học trên thế giới ngoài trường phái tâm lý học Mác-xít mà sinh viên đã được học chính thức trong chương trình đào tạo. Thông qua cuốn tài liệu, tác giả biên soạn hy vọng sinh viên có thể rút ra được những bài học thiết thực áp dụng cho công tác nghề nghiệp sau này của mình.

Mặc dù đã rất cố gắng trong quá trình biên soạn, nhưng chắc hẳn tài liệu tham khảo này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả xin trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp của quý độc giả, nhất là ý kiến của quý thầy cô và sinh viên, để có thể hoàn thiện hơn nhằm phục vụ cho việc dạy và học môn tâm lý học hiệu quả.

Tác giả

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Phần 1: KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH TÂM LÝ HỌC
1. NHỮNG TƯ TƯỞNG TÂM LÝ HỌC THỜI CỔ ĐẠI
2. NHỮNG TƯ TƯỞNG TÂM LÝ HỌC TỪ NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX TRỞ VỀ TRƯỚC
3. TÂM LÝ HỌC TRỞ THÀNH MỘT KHOA HỌC ĐỘC LẬP
Phần 2: CÁC TRƯỜNG PHÁI TÂM LÝ HỌC TRÊN THẾ GIỚI
1. TÂM LÝ HỌC DUY TÂM NỘI QUAN (TÂM LÝ HỌC THỰC NGHIỆM)
2. TÂM LÝ HỌC HÀNH VI
3. TÂM LÝ HỌC GESTALT (TÂM LÝ HỌC CẤU TRÚC)
4. TÂM LÝ HỌC FREUD (PHÂN TÂM HỌC)
5. TÂM LÝ HỌC NHÂN VĂN
6. TÂM LÝ HỌC NHẬN THỨC
TÀI LIỆU THAM KHẢO

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI