• Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy -

Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy
    Mua     

Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM

Đánh giá:    (1 lượt)

Giá bán: 69.900 đ

Số trang:  186

Khổ sách:  16x24 cm

Ebook:  3,64 MB (PDF)

Nhằm giúp cho sinh viên có tài liệu để nghiên cứu nội dung và trình tự các bước tiến hành cũng như cách thể hiện một đồ án môn học chuyên ngành, các tác giả đã biên soạn tài liệu Hướng dẫn thiết kế đồ án Công nghệ chế tạo máy. Đây là tài liệu được biên soạn dựa trên chuẩn đầu ra ngành cơ khí máy và tài liệu hướng dẫn làm đồ án của bộ môn Công nghệ chế tạo máy, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và các trường đại học khác.

Hướng dẫn đồ án Công nghệ chế tạo máy là tài liệu học tập dùng cho sinh viên ngành cơ khí chế tạo máy và các ngành liên quan có làm đồ án công nghệ, đồng thời cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho giáo viên trong quá trình hướng dẫn sinh viên thực hiện đồ án.

Mặc dù đã rất cố gắng, song không thể tránh khỏi các thiếu sót nhất định, các tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp về nội dung và hình thức để tài liệu ngày càng hoàn thiện hơn.

MỤC LỤC
Lời nói đầu
Chương 1: NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN
1.1. Nội dung và hình thức trình bày đồ án
1.2. Trình tự thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy
1.3. Tiến độ thực hiện đồ án
1.4. Quy ước về sơ đồ gá đặt
1.5. Các quy định chung
1.6. Các câu hỏi chuẩn bị bảo vệ
Chương 2: NGHIÊN CỨU CHI TIẾT GIA CÔNG VÀ TẠO PHÔI
2.1. Nghiên cứu chi tiết gia công
2.2. Xác định phương pháp chế tạo phôi
Chương 3: THIẾT KẾ TRÌNH TỰ GIA CÔNG
3.1. Thiết lập trình tự gia công hợp lý
3.2. Chọn phương án gá đặt cho từng nguyên công
3.3. Chọn phương pháp gia công
3.4. Ví dụ về trình tự gia công
Chương 4: THIẾT KẾ NGUYÊN CÔNG
4.1. Nội dung thiết kế nguyên công
4.2. Ví dụ về thiết kế nguyên công
4.3. Vẽ sơ đồ nguyên công
Chương 5: TÍNH LƯỢNG DƯ VÀ CHẾ ĐỘ CẮT
5.1. Hướng dẫn tính lượng dư gia công
5.2. Hướng dẫn tính chế độ cắt
Chương 6: HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ ĐỒ GÁ
6.1. Nội dung và trình tự thiết kế đồ gá
6.2. Hướng dẫn vẽ đồ gá
6.3. Hướng dẫn tính toán đồ gá
6.4. Ví dụ về một số đồ gá
Phần phụ lục
Tài liệu tham khảo

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Phan Minh Thanh, Hồ Viết Bình
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI