• Những nhà giáo dục nổi tiếng các thời đại -

Những nhà giáo dục nổi tiếng các thời đại
    Mua     

Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM

Đánh giá:    

Giá bán: 34.900 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  68

Khổ sách:  16x24 cm

Ebook:  3,33 MB (PDF)

Giáo dục là hiện tượng nảy sinh và phát triển cùng với sự nảy sinh và phát triển của xã hội loài người. Trong tiến trình phát triển của xã hội, nhà nước, chính quyền, giai cấp có thể mất đi nhưng hiện tượng giáo dục không bao giờ mất đi mà tồn tại mãi mãi cùng với sự tồn tại của xã hội.

Chúng ta không thể hình dung nổi, một xã hội nếu không có giáo dục thì con người có thể sống văn minh, hạnh phúc được không? Dù ở bất cứ thời đại nào, ở bất cứ nền văn hóa nào, giáo dục cũng là một hoạt động đặc trưng của con người và xã hội loài người. Trong thời đại ngày nay, giáo dục được coi là nhân tố quyết định chủ yếu đến sự phát triển kinh tế - xã hội, vì vậy mà, thế giới đã tổng kết: Đầu tư cho giáo dục là đầu tư có lợi nhất, đầu tư sáng suốt nhất. Một quốc gia nào không biết đầu tư cho giáo dục kể như số phận của nước nó đã an bài, điều đó còn nguy hại hơn sự phá sản rất nhiều.

Để hiểu rõ về vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội cũng như của cá nhân con người, sẽ có một ngành khoa học nghiên cứu về nó. Ngành khoa học nghiên cứu cách thức đào tạo con người phù hợp với mẫu yêu cầu của sự phát triển xã hội, đó chính là ngành giáo dục học.

Giáo dục học được ra đời do nhu cầu của xã hội là phải chuẩn bị có hiệu quả hơn cho thế hệ trẻ tham gia bảo vệ và phát triển sản xuất xã hội.

Việc thế hệ trước chuẩn bị cho thế hệ sau bước vào cuộc sống là một chức năng không thể thiếu được trong xã hội loài người – đó là chức năng giáo dục. Giáo dục đảm bảo mối liên hệ kế tục giữa các thế hệ.

Xuất phát từ những lý do trên, tác giả biên soạn cuốn tài liệu tham khảo Những nhà giáo dục nổi tiếng các thời đại với hy vọng, những quan điểm, tư tưởng giáo dục của họ có từ ngàn xưa giúp cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật hiểu rõ hơn về vai trò chủ đạo của giáo dục trong sự hình thành phát triển nhân cách tốt cho người học, đáp ứng yêu cầu xã hội. Trong quá trình biên soạn tác giả không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong sự đóng góp ý kiến của độc giả, các bạn sinh viên và đồng nghiệp.

MỤC LỤC
Lời mở đầu
Mục lục
Phần 1: Vài nét về sự ra đời của giáo dục học
1. Giáo dục thời kỳ công xã nguyên thủy
2. Giáo dục thời kỳ chiếm hữu nô lệ
3. Giáo dục thời kỳ phong kiến
4. Giáo dục thời kỳ phục hưng
5. Giáo dục thế kỷ xviii - xx
Phần 2: Những nhà giáo dục nổi tiếng các thời đại
1. Khổng Tử (551 – 479 tcn)
2. Jan Amos Comenski (1592 – 1670)
3. Petxtalozi (1746 – 1827)
4. Anton Semionovik Makarenko (1888 – 1939)
5. Chủ tịch Hồ Chí inh (1890 – 1969)
Phụ lục: Chế độ khoa cử ở việt nam thời kỳ phong kiến

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI