• Thực tập dàn trang -

Thực tập dàn trang
    Mua     

Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM

Đánh giá:    

Giá bán: 69.900 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  124

Khổ sách:  16x24 cm

Ebook:  3,86 MB (PDF)

Dàn trang là một trong những công việc của thiết kế, chế bản điện tử. Hiện nay, cùng với sự phát triển công nghệ tin học, không ít phần mềm dàn trang chuyên nghiệp được ra đời, và InDesign là một trong những phần mềm dàn trang chuyên nghiệp đang được sử dụng rộng rãi trong các công ty thiết kế chế bản ở Việt Nam bởi tính năng ưu việt của nó.

Tài liệu gồm có 9 bài, mỗi bài giải thích và hướng dẫn cụ thể những tính năng, công cụ có trong phần mềm giúp sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản và nhanh chóng biết cách sử dụng phần mềm này vào công việc chế bản.

Hy vọng nội dung trình bày sẽ là một tài liệu học tập hữu ích cho sinh viên ngành In trong việc học chế bản chuyên nghiệp.

MỤC LỤC
Lời mở đầu
Mục lục
Bài 1: Các khái niệm cơ bản
   1. Giới thiệu adobe indesign
   2. Các khái niệm cơ bản
   3. Font, bảng mã, kiểu gõ và chuyển đổi bảng mã
Bài 2: Tạo tài liệu
  1. Tạo tài liệu mới
  2. Sử dụng hộp công cụ
  3. Mở, đóng và lưu tài liệu
Bài 3: Sử dụng màu sắc trong dàn trang
  1. Thuật ngữ về màu sắc sử dụng trong in
  2. Tô màu
Bài 4: Định dạng văn bản
  1. Chữ in
  2. Khung văn bản
  3. Xử lý văn bản
Bài 5: Định dạng đoạn văn bản
  1. Hiệu chỉnh và xử lý đoạn văn bản
  2. Những vấn đề liên quan đến đoạn văn bản
Bài 6: Làm việc với hình ảnh
  1. Nhận biết ảnh vector và ảnh bitmap
  2. Một số thao tác cơ bản xử lý các đối tượng
  3. Đặt hình ảnh vào trang tài liệu
  4. Hiệu chỉnh hình ảnh
  5. Quản lý liên kết đồ họa (liên kết hình ảnh)
  6. Chữ chạy quanh hình (text wrap)
Bài 7: Làm việc với tài liệu dài
  1. Trang chủ
  2. Trang tài liệu
  3. Liên kết và hủy liên kết giữa các khung văn bản
  4. Đánh số trang tự động
  5. Tạo mục lục tự động
Bài 8: Bảng biểu
  1. Tạo bảng biểu
  2. Chỉnh sửa bảng
  3. Tô màu cho các ô trong bảng
  4. Chèn thêm, xóa bớt dòng, cột
Bài 9: Xuất dữ liệu
  1. Kiểm tra tài liệu trước khi in
  2. Đóng gói tài liệu
  3. In tài liệu bằng máy in để bàn
Tài liệu tham khảo

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Quách Huệ Cơ
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI