• Ứng dụng Hypermesh chia lưới mô hình 3D trong mô phỏng (CAE) -

Ứng dụng Hypermesh chia lưới mô hình 3D trong mô phỏng (CAE)
    Mua     

Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM

Đánh giá:    

Giá bán: 104.900 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  232

Khổ sách:  16x24 cm

Ebook:  10,1 MB (PDF)

Hiện nay, sự xuất hiện của các phần mềm CAE đã đem lại một bước tiến quan trọng cho khâu thiết kế. Hơn nữa, sự phát triển của các phần mềm CAE ngày càng được nâng cao nhằm đưa ra kết quả phân tích đạt được độ chính xác cao.

Trong quá trình mô phỏng, bước chia lưới mô hình 3D mang tính quyết định ảnh hưởng đến kết quả phân tích sau này. Việc chia lưới mô hình 3D càng chính xác sẽ giúp giảm thời gian mô phỏng và kết quả nhận được có độ tin cậy cao.

HyperMeshlà một phần mềm chuyên dụng giúp chia lưới cho quá trình mô phỏng. Phần mềm HyperMesh nằm trong bộ 17 module của Hyperworks là một trong những bộ phần mềm chuyên về tính toán, phân tích: cơ tính, nhiệt học và tần số dao động.

Với mục đích giúp người đọc làm quen và có khả năng chia lưới mô hình 3D bất kỳ để mô phỏng phân tích, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn sách này với sự giúp đỡ tận tình của ThS. Trần Minh Thế Uyên và các đồng nghiệp – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, dùng làm tài liệu học tập cho môn học ỨNG DỤNG CAE TRONG THIẾT KẾ, dùng cho sinh viên đại học ngành Cơ khí chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ khí và học viên cao học thuộc nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí.

Trong quá trình biên soạn, không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm tác giả rất mong nhận được sự góp ý của người đọc để các lần biên soạn sau sách được hoàn thiện hơn. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gởi về địa chỉ email: minhps@hcmute.edu.vn hoặc uyentmt@hcmute.edu.vn.

Nhóm tác giả:
TS. Phạm Sơn Minh
KS. Nguyễn Quốc Huy

MỤC LỤC
Lời nói đầu
Mục lục
Chương 1: Cơ sở lý thuyết
Chương 2: Giới thiệu về phần mềm
Chương 3: Hiệu chỉnh mô hình
Chương 4: Tạo lưới cho mô hình dạng tấm (shell meshing)
Chương 5: Solid và hexas
Chương 6: Tạo phần tử lưới tứ diện
Chương 7: Thiết lập cho bước phân tích
Chương 8: Các liên kết
Tài liệu tham khảo

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI