Phân tích và nghị luận văn chương
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá bán: 52.500 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  350

Khổ sách:  14x20 cm

Ebook:  3,08 MB (PDF)

Muốn bài luận văn chương được đặc sắc, học sinh cần phải nắm vững những qui tắc bố cục để khai triển tứ văn. Vạch được một Dàn bài rành rẽ, tức là xây dựng xong một họa đồ kiến trúc, các bạn chỉ còn việc khai thác kiến văn của mình, áp dụng những phương pháp suy luận, những nguyên tắc phê bình đã học trong lớp hoặc trong sách.

Ở ban Trung học đệ nhất và đệ nhị cấp (cấp II, và cấp III hiện nay), bài luận văn chương thường được trình bày dưới bốn hình thức:

  • Loại bình giảng
  • Loại bình luận
  • Loại so sánh
  • Loại phân tích

Về phương pháp và nguyên tắc, chúng tôi đã dẫn giải kỹ càng trong quyển PHƯƠNG PHÁP LÀM VĂN NGHỊ LUẬN. Với Phân tích và nghị luận văn chương, chúng tôi chỉ xin giúp các bạn bí quyết bố cục một bài luận văn chương cho hợp với đề tài mà không cần phải phí sức và mất thời giờ. Thiết tưởng đó cũng là điều cần thiết để các bạn tranh thủ thời gian khi đi thi.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG TUYểN TậP THẩM THệ Hà
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Thẩm Thệ Hà
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI