TIN XEM NHIỀU

 • Giáo trình dẫn luận ngôn ngữ -

Giáo trình dẫn luận ngôn ngữ
    Mua     

Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM (02/2016)

Đánh giá:    

Ebook: 34.900 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  121

Khổ sách:  16x24 cm

Ebook:  4,33 MB (PDF)

Việc học một ngôn ngữ khác bên cạnh tiếng mẹ đẻ, đặc biệt học tiếng Anh đang là một xu thế khá phổ biến hiện nay trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Đây cũng là một dấu hiệu của xu hướng toàn cầu hóa nhằm mục đích tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, chuyển dần từ đối đầu sang đối thoại, xây dựng và củng cố nền hòa bình, ổn định, cùng phát triển, chia sẻ lợi ích giữa các dân tộc, các quốc gia, các vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Để có thể tự tin, chủ động và thuận lợi trong quá trình học tập, vận dụng một ngôn ngữ, người học trước hết cần được trang bị những tri thức cơ bản, quan trọng nhất của ngôn ngữ học nói chung, từ đó có thể liên hệ, vận dụng trong quá trình học tập một ngôn ngữ cụ thể. Những tri thức ấy được trình bày trong giáo trình Dẫn luận ngôn ngữ học.

Hiện nay ở nước ta có khá nhiều tài liệu Dẫn luận ngôn ngữ học đã được xuất bản, lưu hành rộng rãi, tuy nhiên phần lớn các tài liệu đó được biên soạn để dùng chung cho sinh viên đang theo học các ngành văn học và ngôn ngữ học, phục vụ cho xu hướng học tập nghiên cứu hơn là hướng học tập ứng dụng.

Xuất phát từ thực tiễn đó, chúng tôi biên soạn tập bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ học nhằm phục vụ cho một bộ phận đối tượng cụ thể đó là sinh viên đang theo học ngành tiếng Anh ở bậc Đại học, nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ bao gồm: bản chất, nguồn gốc, lịch sử phát triển của ngôn ngữ loài người; mối quan hệ giữa ngôn ngữ và tư duy; những tri thức nền tảng về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa, ngữ dụng; từ đó sinh viên có thể chủ động vận dụng để hiểu thêm về ngôn ngữ mẹ đẻ và tiếng Anh trong quá trình học tập và thực hành ngôn ngữ.
MỤC LỤC

 • Lời nói đầu
 • Chương I: Bản chất, chức năng của ngôn ngữ
 • Chương II: Nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ
 • Chương III: Hệ thống và kết cấu của ngôn ngữ
 • Chương IV: Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu đặc biệt
 • Chương V: Từ vựng
 • Chương VI: Ngữ âm
 • Chương VII: Ngữ pháp
 • Chương VIII: Phong cách học

  Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.