• Giáo trình máy tính và mạng máy tính -

Giáo trình máy tính và mạng máy tính
    Mua     

Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM

Đánh giá:    

Giá bán: 69.900 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  121

Khổ sách:  16x24 cm

Ebook:  6,23 MB (PDF)

Giáo trình Máy tính và mạng máy tính gồm hai nhóm kiến thức:

Phần máy tính trình bày những kiến thức cốt lõi về máy tính, thiết bị di động, đặc điểm của các hệ điều hành cho các thiết bị đó hoạt động như Windows, Mac OS X, Linux, IOS, Android, Windows Mobile,... Phần này cũng giới thiệu những công nghệ mới như điện toán đám mây (Cloud) và các dịch vụ phổ biến trên nền điện toán đám mây hiện nay như Google Drive, Google Docs, Microsoft OneDrive, Office Web Application, Apple iCloud,...

Phần mạng trình bày những kiến thức căn bản về mạng, thiết bị mạng, giao thức mạng, đặc biệt về các giao thức quan trọng trong họ TCP/IP; giới thiệu các đặc điểm về hệ thống của Hệ điều hành mạng Windows như quản lý ngƣời dùng, bảo mật hệ thống tập tin, cấu hình TCP/IP, chia sẻ dữ liệu và cách truy xuất dữ liệu chia sẻ.

Giáo trình được sử dụng làm tài liệu chính cho môn học Máy tính và Mạng máy tính thuộc chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ In 150 tín chỉ của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Giáo trình cũng có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho mọi sinh viên bắt đầu làm quen với Máy tính và Mạng máy tính.

MỤC LỤC

  • Lời nói đầu
  • Chương 1: Giới thiệu về máy tính
  • Chương 2: Tổng quan về mạng máy tính
  • Chương 3: Thiết bị mạng
  • Chương 4: Giao thức mạng
  • Chương 5: Hệ điều hành mạng Windows

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI