• Bài tập kinh tế học đại cương -

Bài tập kinh tế học đại cương
    Mua     

Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM

Đánh giá:    

Giá bán: 69.900 đ

Số trang:  136

Khổ sách:  16x24 cm

Ebook:  6,73 MB (PDF)

Nhằm đáp ứng nhu cầu trang bi ̣ kiến thức cơ bản về kinh tế học cho sinh viên chuyên ngành kinh tế của các trường đại học kỹ thuật, theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2013, chúng tôi đã biên soạn cuốn giáo trình Kinh tế học đại cương. Tuy nhiên, cuốn giáo trình này chỉ mới dừng ở phần lý thuyết, vì vậy, nhóm tác giả chúng tôi tiếp tục biên soạn giáo trình Bài tập Kinh tế học đại cương để giúp sinh viên khắc sâu hơn kiến thức, tăng khả năng vận dụng lý thuyết thông qua hệ thống bài tập.

Nội dung cuốn giáo trình được chúng tôi hướng đến sự phù hợp cho cả sinh viên chuyên ngành kinh tế và sinh viên ngoài ngành kinh tế. Giáo trình gồm có 10 chương bài tập phù hợp với 10 chương lý thuyết của giáo trình Kinh tế học đại cương.

Trong quá trình biên soạn, mặc dù có nhiều cố gắng, song không thể tránh khỏi các thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp và các bạn sinh viên để tài liệu được hoàn chỉnh hơn.

Tập thể tác giả
TS Trần Đăng Thịnh – Chủ biên
ThS Nguyễn Thị Thanh Vân
ThS Trương Thị Hòa
ThS Nguyễn Thị Thanh Thúy
ThS Phan Thị Kim Phương

MỤC LỤC

Lời mở đầu
Phần 1: BÀI TẬP

 • Chương 1: Khái quát về kinh tế học
 • Chương 2: Cung - Cầu và giá cả thị trường
 • Chương 3: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng
 • Chương 4: Lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất
 • Chương 5: Hành vi doanh nghiệp trong các loại thị trường
 • Chương 6: Đo lường sản lượng quốc gia
 • Chương 7: Tổng cung tổng cầu và sản lượng cân bằng
 • Chương 8: Tiền tệ - Ngân hàng
 • Chương 9: IS - LM
 • Chương 10: Lạm phát và thất nghiệp

Phần 2: Đáp án

 • Đáp án chương 1: Khái quát về kinh tế học
 • Đáp án chương 2: Cung – Cầu và giá cả thị trường
 • Đáp án chương 3: Lý thuyết về hành vi người tiêu dùng
 • Đáp án chương 4: Lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất
 • Đáp án chương 5: Hành vi doanh nghiệp trong các loại thị trường
 • Đáp án chương 6: Đo lường sản lượng quốc gia
 • Đáp án chương 7: Tổng cung, tổng cầu và sản lượng cân bằng
 • Đáp án chương 8: Tiền tệ - Ngân hàng
 • Đáp án chương 9: IS - LM
 • Đáp án chương 10: Lạm phát và thất nghiệp

Tài liệu tham khảo

  Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
 • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Trần Đăng Thịnh
 • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI