• Khởi đầu lịch sử - Người Viking là ai? -

Khởi đầu lịch sử - Người Viking là ai?
    Mua     

Dịch giả:  Hạ Trang

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá bán: 11.000 đ

Số trang:  34

Ebook:  8,59 MB (PDF)

Tại sao người Viking gây hoảng sợ cho mọi người? Tại sao một số người Viking lại được chôn trên thuyền? Họ có đồng tiền hay đi mua sắm không?

Bạn hãy tìm ra đáp án cho những câu hỏi đó ở quyển sách này.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG Bộ KHởI đầU LịCH Sử
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI