• Chủ tịch Hồ Chí Minh và văn hóa Việt Nam -

Chủ tịch Hồ Chí Minh và văn hóa Việt Nam
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá bán: 95.000 đ

Số trang:  645

Ebook:  4,73 MB (PDF)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và văn hóa Việt Nam là tập kỷ yếu hội nghị khoa học bao gồm nhiều bài viết của giới nghiên cứu trong cả nước. Nội dung của tập sách khá đa dạng, để tiện theo dõi và tra cứu, các bài viết được biên tập, sắp xếp theo chủ đề trong một ý nghĩa tương đối như: Văn hóa, Tư tưởng, Giáo dục, Văn học, Ngôn ngữ.

MỤC LỤC

Lời giới thiệu
Văn hóa

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh hình ảnh cao quí trong lòng các dân tộc thiểu số anh em
 • Hồ Chí Minh - Người tỏa ra nền văn hóa của tương lai
 • Cán bộ phải có văn hóa làm gốc theo tư tưởng Hồ Chí Minh
 • ...

Tư tưởng

 • Quan niệm Hồ Chí Minh về vai trò của nhân tố chủ quan trong tiến trình cách mạng Việt Nam
 • Về nhà nước dân chủ trong tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự nghiệp đổi mới hiện nay
 • ...

Giáo dục

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc bảo vệ và xây dựng độc lập tự do về Giáo dục - Đào tạo
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục
 • Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh và sách giáo khoa phổ thông
 • ...

Văn học

 • Để nâng cao hơn chất lượng nghiên cứu thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Bác Hồ - Nguồn cảm hứng lớn trong sáng tác tem thư Việt Nam
 • Vai trò, vị trí của những văn phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết bằng tiếng Pháp trong những năm 1920 trong văn học hiện đại Việt Nam và trong văn học Cách mạng của các nước thuộc địa
 • ...

Ngôn ngữ

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với những lời kêu gọi (Nhìn từ góc độ ngôn ngữ)
 • Tính cân đối trong câu văn chính luận của Bác Hồ
 • Ngôn ngữ của cuộc sống hiện thực (Tiếp tục con đường học tập di sản ngôn ngữ của Bác Hồ)
 • ...

  Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
 • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI