• Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - Người bạn lý tưởng của thanh niên -

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - Người bạn lý tưởng của thanh niên
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá bán: 22.000 đ

Số trang:  145

Ebook:  1,05 MB (PDF)

Phát triển đoàn viên mới là công việc thường xuyên của tổ chức cơ sở Đoàn. Việc phấn đấu để trở thành đoàn viên là nhu cầu của đông đảo thanh niên. Theo qui định của tổ chức Đoàn, một đối tượng muốn được trở thành đoàn viên phải thông qua lớp học đối tượng Đoàn. Để giúp cho cơ sở Đoàn có tài liệu phù hợp phục vụ các lớp học đối tượng Đoàn; giúp cho đối tượng Đoàn có được những thông tin cơ bản trước khi quyết định làm đơn tự nguyện xin vào Đoàn, Nhà xuất bản Trẻ xin giới thiệu tập sách Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Người bạn lý tưởng của thanh niên, hay gọi một cách sát hợp nhất đây là Ba bài học dành cho đối tượng Đoàn.

Nội dung tập sách này được chia thành ba phần, tương ứng nội dung ba bài học dành cho đối tượng Đoàn:

 • Lý tưởng của Đoàn
 • Truyền thống Tổ chức Đoàn
 • Phấn đấu trở thành Đoàn viên

Ngoài ra, tập sách còn có nhiều hướng dẫn cụ thể như việc làm đơn xin vào Đoàn, làm lý lịch xin vào Đoàn, các thủ tục cần thiết của đối tượng, của cơ sở Đoàn trong việc phát triển một thanh niên vào Đoàn.

Tập sách này được biên soạn trên cơ sở Điều lệ Đoàn mới, phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn nhiệm kỳ VIII của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh từ 2002-2007. Tập sách cũng kế thừa từ nhiều tập bài giảng đối tượng Đoàn đã xuất bản từ trước đến nay. Tất nhiên, sự cố gắng biên soạn được đặt ra với yêu cầu cao nhất; song không thể tránh được sơ sót. Rất mong sự góp ý, chỉ giáo của bạn đọc.

Nhà xuất bản Trẻ

MỤC LỤC

 • Lời giới thiệu
 • Lý tưởng của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
 • Truyền thống của tổ chức Đoàn
 • Phấn đấu trở thành Đoàn viên
 • Cách sử dụng sổ đoàn viên
 • Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức sáng lập lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
 • Đoàn được vinh dự mang tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Tài liệu tham khảo

  Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
 • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI