• Sổ tay giới từ và tiểu từ -

Sổ tay giới từ và tiểu từ
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá bán: 74.000 đ

Số trang:  501

Ebook:  2,09 MB (PDF)

Sách có thể xem như một cuốn từ điển tra cứu hầu như đầy đủ về giới từ trong tiếng Anh. Với những từ không có trong cuốn sách, có thể nói nó không dùng bắt buộc một giới từ cố định nào, người đọc có thể an tâm sử dụng mà không sợ bị sai phạm. Mỗi giới từ nêu ra gồm phần giải thích, nghĩa tiếng Việt và cách dùng, kèm ví dụ cụ thể bằng tiếng Anh có chú giải tiếng Việt.

MỤC LỤC

  • Chương 1: Những giới từ thông thường
  • Chương 2: Cụm giới từ (giới từ) + mạo từ + danh từ + giới từ
  • Chương 3: Danh từ theo sau giới từ
  • Chương 4: Động từ + giới từ
  • Chương 5: Những từ loại khác + giới từ
  • Chương 6: Động từ cụm (phrasal verbs gồm động từ + tiểu từ)
  • Phụ lục: Bảng tra cứu mục từ theo thứ tự mẫu chữ cái

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.