• Đại trường ca tình yêu và tình yêu quê hương. 1 : Trường tương tư -

Đại trường ca tình yêu và tình yêu quê hương. 1 : Trường tương tư
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá bán: 70.000 đ

Số trang:  264

Khổ sách:  14x20 cm

Ebook:  4,36 MB (PDF)

Tình yêu đích thực có giá trị muôn đời vừa làm đẹp người, làm đẹp đời, làm đẹp quê hương đất nước. Tình yêu trong các tác phẩm văn chương nhất là các tác phẩm văn chương tuyệt tác có giá trị vượt thời gian và không gian.

Đại Trường Ca Tình Yêu & Tình yêu Quê Hương của nhà thơ Mai Trinh Đỗ Thị gồm hai phần: Phần I - Tình yêu đôi lứa bao gồm Trường Tương Tư, Lửa yêu, Đêm yêu để tặng tuổi trẻ Việt Nam, phần II - Tình yêu quê hương bao gồm quê hương các vùng miền từ Ải Quan Nam đến Mũi Cà Mau, sẽ được ấn hành tiếp. Mỗi vùng miền đều nói đến những nét đẹp lịch sử văn hóa... để kính dâng Quốc Tổ và các anh hùng dân tộc.

Trong thực trạng hiện nay, một bộ phận giới trẻ Việt Nam đang yêu cuồng sống vội không những làm suy giảm chất lượng cuộc sống mà còn ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển đất nước. Những tác phẩm văn chương như "Với sơn hà", "Đoạn tuyệt", "Anh phải sống", "Tiêu Sơn Tráng sĩ"... phải chăng đã ảnh hưởng đến tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh...

Tôi hy vọng Đại Trường ca Tình yêu & Tình Quê Hương mở đầu là Trường Tương Tư của nhà thơ Mai Trinh Đỗ Thị sẽ hấp dẫn tuổi trẻ Việt Nam đang yêu trong thời đại xây dựng đất nước. Những vần thơ này sẽ được hát với hàng trăm, hàng ngàn làn điệu dân ca ca cổ ba miền, cũng là thông diệp gửi tới tuổi trẻ Việt Nam tiếp bước cha anh xây dựng Đất nước hùng cường để không còn tụt hậu như hiện nay nữa.

Tiến sĩ Sử học Hãn Nguyên Nguyễn Nhã

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG Bộ ĐạI TRườNG CA TìNH YêU Và TìNH YêU QUê HươNG
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI