• Quản trị sản xuất và chất lượng -

Quản trị sản xuất và chất lượng
    Mua     

Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM

Đánh giá:    

Giá bán: 69.900 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  140

Khổ sách:  16x24 cm

Ebook:  6,05 MB (PDF)

Với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy cho sinh viên các ngành cơ khí, kỹ thuật công nghiệp, nhóm tác giả nhận thấy kiến thức về quản trị sản xuất và quản lý chất lượng rất cần thiết cho công việc tại các nhà máy. Tài liệu này được biên soạn nhằm hỗ trợ công việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu cho sinh viên các ngành kỹ thuật, trang bị những kiến thức cơ bản và cần thiết cho một nhà quản trị để đưa ra những quyết định đúng đắn trong quá trình sản xuất.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI