• Cơ sở khoa học của giáo dục nghề nghiệp -

Cơ sở khoa học của giáo dục nghề nghiệp
    Mua     

Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM

Đánh giá:    

Giá bán: 52.500 đ

Số trang:  528

Khổ sách:  16x24 cm

Ebook:  9,69 MB (PDF)

Đã có nhiều tài liệu dành cho Giáo dục nghề nghiệp được soạn thảo trong thời gian qua về nội dung chương trình, phương pháp và các hình thức tổ chức đào tạo, quản lý quá trình đào tạo,... và các yếu tố này được xem như tiền đề, là cơ sở cho việc tổ chức giáo dục nghề nghiệp. Tuy nhiên, vẫn chưa có một chuyên khảo cụ thể trình bày sự gắn kết giữa cơ sở lý luận với cơ sở thực tiễn của giáo dục nghề nghiệp. Vì vậy tài liệu chuyên khảo Cơ sở khoa học của Giáo dục nghề nghiệp được soạn thảo nhằm cung cấp những cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp. Nội dung chuyên khảo gồm 5 phần:

- PHẦN I - KHÁI QUÁT VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
- PHẦN II - CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN DẠY HỌC TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
- PHẦN III - NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG DẠY HỌC
- PHẦN IV - THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH DẠY HỌC
- PHẦN V- KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Tài liệu chuyên khảo này tập trung làm rõ những cơ sở lý luận và thực tiễn để trả lời những câu hỏi cơ bản trong giáo dục nghề nghiệp là:

- Giáo dục nghề nghiệp là gì?
- Dựa trên những cơ sở khoa học nào để tiến hành tổ chức giáo dục nghề nghiệp?
- Tổ chức giáo dục nghề nghiệp cần tuân thủ theo những nguyên tắc và phương pháp nào?
- Thiết kế và tổ chức quá trình giáo dục nghề nghiệp như thế nào?
- Làm thế nào có thể biết được kết quả và chất lượng của giáo dục nghề nghiệp?

Trong mỗi phần chuyên khảo, nhóm tác giả đã cố gắng trình bày lồng ghép giữa cơ sở lý luận với những ví dụ, dẫn chứng cụ thể làm cơ sở cho bạn đọc quan tâm có thể vận dụng vào thực tiễn giáo dục nghề nghiệp trong cương vị của mình. Ngoài 5 phần chính, chúng tôi còn đưa vào phụ lục những mẫu, bộ tiêu chí đánh giá, một số bài soạn,... đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn để bạn đọc tham khảo và có thể vận dụng sáng tạo trong thực tiễn dạy học.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI