Bâng khuâng nhớ mãi một thời
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá bán: 34.900 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  168

Khổ sách:  14x20 cm

Ebook:  1,87 MB (PDF)

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, suốt 9 năm từ 1945 đến 1954, nhiều văn thi sĩ chiến đấu trong lòng địch... Xuất phát từ tinh thần yêu nước sôi nổi, muốn giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, họ dùng ngòi bút làm lợi khí tranh đấu, không quản ngại muôn vàn nguy hiểm dưới ách thống trị của thực dân và bộ máy kiềm kẹp của ngụy quyền.

Họ là ai? Đó là những nhà văn, nhà thơ vang tiếng một thời, được nhân dân yêu quí, mến mộ: Dương Tử Giang, Lý Văn Sâm, Vũ Anh Khanh, Hoàng Tấn, Anh Huy, Việt Quang, Trúc Khanh, Ái Lan, Phi Vân, Kiên Giang, Thiếu Sơn, Bùi Đức Tịnh, Nguyễn Bảo Hóa, Liên Chớp, Khổng Dương, Lê Thọ Xuân, Bách Việt, Tam ích, Thiên Giang, Thê Húc, Hợp Phố, Mộng Tuyết, Đông Hồ, Thuần Phong, Quốc Ấn, Lê Tràng Kiều, Hoàng Tố Nguyên, Từ Trẫm Lệ, Thiếu Lăng Quân, Thanh Việt Thanh, Phạm Từ Quyên, Bùi Nam Tử, Viễn Châu, Bình Nguyên Lộc, Thế Nguyên, Thành Nguyên, Sơn Nam, Ngọc Linh, Chim Xanh, Khổng Trang, Hoài Trinh, Thái Bạch, Lưu Nghi, Hoàng Trọng Miên, Đoàn Hùng...

Trong lịch sử thế giới, từ Đệ nhất đến Đệ nhị thế chiến, chưa có nước nào, thành phố nào lại có lực lượng văn thi sĩ chiến đấu trong lòng địch hùng hậu như thành phố Sài Gòn những năm 1945-1954. Điều đó chứng minh truyền thống anh hùng, bất khuất, yêu nước của dân tộc ta từ nghìn xưa, xứng đáng với niềm tự hào dân tộc của chúng ta ngày nay.

Tập hồi ký này, tôi không kể lại lịch sử và hoạt động của riêng tôi theo trình tự thời gian, mà chỉ kể lại những kỷ niệm về từng văn thi sĩ mà tôi đã cùng chung lưng chiến đấu.

Mong rằng qua những trang ký ức này, các bạn trẻ hiểu được phần nào hoạt động hăng say của thế hệ đi trước để nung thêm ý chí phấn đấu trong thời kỳ xây dựng đất nước hôm nay.

THẨM THỆ HÀ

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Thẩm Thệ Hà
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI