• Bác Hồ với mặt trận Việt Minh -

Bác Hồ với mặt trận Việt Minh
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ (04/2017)

Đánh giá:    

Ebook: 20.000 đ

Số trang:  100

Khổ sách:  23x15,5 cm

Trọng lượng sách giấy:  350 gram (Bìa mềm)

Ebook:  5,11 MB (PDF)

Nội dung sách khắc họa những nét cơ bản về vai trò của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong Mặt trận Việt Minh (1941-1951). Nhờ sự lãnh đạo tài tình của Người, mà Việt Minh đã đoàn kết được mọi tầng lớp nhân dân, đánh đổ thực dân Pháp, phát xít Nhật, giành thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI