• Tài liệu ôn tập - Trắc nghiệm khách quan Anh văn 12 -

Tài liệu ôn tập - Trắc nghiệm khách quan Anh văn 12
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá bán: 10.000 đ

Số trang:  104

Ebook:  0,88 MB (PDF)

Trắc nghiệm khách quan nhiều chọn lựa (Multiple choice) đã được chính thức đưa vào áp dụng trong các kỳ thi quan trọng cấp toàn quốc. Dù hình thức kiểm tra này không quá xa lạ với các giáo viên và học sinh môn tiếng Anh, song nhu cầu có một tài liệu cập nhật và đáng tin cậy của những người dạy và học tiếng Anh là có thật.

Đáp ứng nhu cầu trên, Hội đồng bộ môn tiếng Anh – Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành biên soạn Tài liệu ôn tập - Trắc nghiệm khách quan Anh văn 12. Quan điểm khi biên soạn là cung cấp một cái nhìn hệ thống về các kiểu đề cụ thể được sử dụng dưới dạng thức TNKQ nhiều chọn lựa và các vấn đề ngôn ngữ được kiểm tra. Bên cạnh đó là các bài tập thực hành và các bài kiểm tra thực hành.

Sách được chia thành 5 phần:

  • Phần I (Part I): Các kiểu đề TNKQ nhiều chọn lựa thường gặp.
  • Phần II (Part II): Các vấn đề ngôn ngữ được kiểm tra và bài tập thực hành.
  • Phần III (Part III): Các bài kiểm tra thực hành.
  • Phần IV (Part IV): Một số vấn đề tham khảo.
  • Phần V (Part V): Đáp án.

Do đây là một cuốn sách nhằm cung cấp các bài tập thực hành, nên các vấn đề ngôn ngữ được đưa ra ở dạng bài tập, không có các phần giải thích lý thuyết.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI