• Hỏi & đáp môn những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin -

Hỏi & đáp môn những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá gốc: 50.000 đ

Giá bán: 26.000 đ

Số trang:  286

Ebook:  1,1 MB (PDF)

Nhằm góp thêm tài liệu tham khảo giúp các sinh viên, học viên đang theo học các môn chính trị tại các trường Cao đẳng, Đại học... NXB Trẻ phối hợp với khoa Giáo dục chính trị trường Đại học Sư phạm Tp.HCM tổ chức biên soạn cuốn Hỏi & đáp môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác -Lênin để đáp ứng yêu cầu này.

Sách được biên soạn dưới dạng hỏi- đáp, nội dung ngắn gọn có hệ thống bám sát yêu cầu của chương trình môn học theo tinh thần đổi mới. Sách gồm có 3 phần:

Phần 1: Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác- Lênin.

Phần 2: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác- Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Phần 3: Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội

 

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG Bộ HỏI Và đáP Về CáC MôN HọC
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI