• Công nghệ hấp phụ trong xử lý nước và nước thải -

Công nghệ hấp phụ trong xử lý nước và nước thải
    Mua     

Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM (10/2017)

Đánh giá:    

Ebook: 25.000 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  230

Khổ sách:  16x24 cm

Ebook:  8,8 MB (PDF)

Công nghệ hấp phụ đang được áp dụng rộng rãi trong xử lý nước thải và các nguồn nước bị ô nhiễm. Tính ưu việt của công nghệ hấp phụ là có thể loại bỏ hoàn toàn chất ô nhiễm thậm chí ở nồng độ rất thấp, không để lại lượng lớn chất thải rắn, dễ thiết kế, dễ vận hành và giá thành đầu tư thấp.

Với những kết quả nghiên cứu của chính tác giả và tham khảo tài liệu của nhiều tác giả khác về lĩnh vực công nghệ hấp phụ, cuốn sách chuyên khảo Công nghệ hấp phụ trong xử lý nước và nước thải được biên soạn để giúp bạn đọc có những kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực hấp phụ. Sách gồm 6 chương, chương 1 giới thiệu về hấp phụ: định nghĩa, quá trình, các yếu tố ảnh hưởng, công nghệ và lựa chọn chấp hấp phụ; chương 2 tìm hiểu các đặc trưng của chất hấp phụ và hóa học bề mặt và năng lượng bề mặt; chương 3: cân bằng hấp phụ; chương 4: động học hấp phụ; chương 5: động học hấp phụ cột nhồi cố định; và chương 6: xử lý nước bằng than hoạt tính, quá trình thiết kế và mô hình hóa.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Nguyễn Văn Sức