• Công nghệ tiện và gia công lỗ -

Công nghệ tiện và gia công lỗ
    Mua     

Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM (10/2017)

Đánh giá:    

Ebook: 25.000 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  237

Khổ sách:  16x24 cm

Ebook:  12,13 MB (PDF)

Công nghệ tiện và gia công lỗ là một phần của công nghệ gia công cắt gọt CNC. Trong lĩnh vực gia công chi tiết cơ khí, phương pháp tiện và gia công lỗ chiếm tỉ trọng khá lớn. Nhằm đạt độ chính xác cao, trong những năm gần đây, nhóm các phương pháp gia công đang có nhiều phát triển rõ rệt.

Để bắt kịp với thời đại công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế khu vực và nằm trong xu thế phát triển của công nghệ CNC, giáo trình này được biên soạn nhằm cung cấp cho người học các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về phương pháp tiện và gia công lỗ CNC. Ngoài ra, các kết quả nghiên cứu về quá trình gia công có hỗ trợ của cơ cấu giảm chấn cũng được tiến hành giới thiệu và phân tích với sự hỗ trợ của công ty Sandvik Coromant.

Hiện nay, các kiến thức về công nghệ tiện và gia công lỗ đang được giảng dạy trong chương trình Đại học các ngành Cơ khí, vì vậy, giáo trình Công nghệ tiện và gia công lỗ sẽ được dùng làm tài liệu học tập cho mô học CAD/CAM-CNC nâng cao dành cho sinh viên Đại học và học viên Cao học thuộc nhóm ngành Kỹ thuật Cơ khí.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Trần Minh Thế Uyên, Phạm Sơn Minh
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI