• Đánh giá tác động môi trường -

Đánh giá tác động môi trường
    Mua     

Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM (10/2017)

Đánh giá:    

Ebook: 30.000 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  268

Khổ sách:  16x24 cm

Ebook:  10,17 MB (PDF)

Tại Việt Nam hoạt động đánh giá tác động môi trường (ĐTM) vẫn đang được hoàn thiện trong điều kiện thực tiễn Kinh tế - Xã hội, pháp luật còn khá hạn chế. Mặc dù công tác ĐTM đã được thực hiện qua nhiều thập kỷ ở nước ta, nhiều vấn đề về phương pháp luận của ĐTM vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu và dần hình thành một ngành khoa học. Đây là một ngành khoa học mang tính liên ngành, đòi hỏi sự liên kết của nhiều ngành khoa học khác nhau như sinh học, hóa học, địa lý học, địa chất học và kinh tế - xã hội học,...

Do tính chất cần thiết cùng với tính thực tiễn và lợi ích của ĐTM, Giáo trình Đánh giá tác động môi trường được biên soạn nhằm cung cấp các nguyên tắc cơ bản trong công tác ĐTM bao gồm các cơ sở lý thuyết và thực hành. Các nội dung chính của giáo trình gồm:

  • Chương 1: Giới thiệu về đánh giá tác động môi trường
  • Chương 2: Đánh giá tác động môi trường trên thế giới và ở Việt Nam
  • Chương 3: Các phương pháp đánh giá tác động môi trường
  • Chương 4: Đánh giá tác động đến các thành phần môi trường
  • Chương 5: Xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường

Nhờ sự hỗ trợ và hợp tác nhiệt tình từ phía Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm cùng Thư viện Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, giáo trình được biên soạn lần đầu tiên để làm tài liệu phục vụ giảng dạy, tham khảo cho các sinh viên hệ Đại học và Cao đẳng thuộc chuyên ngành Môi trường hoặc các lĩnh vực có liên quan đến môi trường.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.