TIN XEM NHIỀU

  • Trắc nghiệm điện tử cơ bản -

Trắc nghiệm điện tử cơ bản
    Mua     

Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM (10/2017)

Đánh giá:    (1 lượt)

Ebook: 25.000 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  214

Khổ sách:  16x24 cm

Ebook:  6,76 MB (PDF)

Để có một bộ ngân hàng trắc nghiệm (Test Bank) cho sinh viên chuyên ngành thuộc lĩnh vực Điện - Điện tử, phù hợp với chương trình môn Điện tử cơ bản của Khoa Điện - Điện tử củaTrường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, đồng thời đáp ứng được chuẩn đầu ra của môn học về lý thuyết và thực hành, nhóm tác giả đã tiến hành biên soạn bộ ngân hàng các câu hỏi Trắc nghiệm điện tử cơ bản tương thích với mục đích yêu cầu của môn học. Trong quá trình biên soạn, nhóm tác giả đã tham khảo rất nhiều giáo trình được giới thiệu trong mục Tài liệu tham khảo của Đề cương môn học, đặc biệt là cuốn giáo trình Electronic Devices and Circuit Theory, tái bản lần thứ tám của Robert L. Boylestad và Louis Nashelsky. Có thể nói, bộ ngân hàng câu hỏi này là phiên bản chính thức đầu tiên được biên soạn dưới dạng sách phục vụ cho sinh viên các ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử, Kỹ thuật Truyền thông, Kỹ thuật Máy tính, Điều khiển Tự động thuộc Khoa Điện - Điện tử.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Trần Thu Hà, Lê Thanh Đạo, Lê Hoàng Minh
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI